Процедура по конвертиране на облигации от капитала на „Захарни заводи“ АД

Процедура по конвертиране на облигации от капитала на „Захарни заводи“ АД

Управителният съвет на Захарни заводи“ АД е взел решение за увеличение на капитала на дружеството на основание чл.195 от Търговския закон чрез превръщане на конвертируеми облигации от емисия ISIN код BG2100009187 в акции на компанията.

Документи: