Инвестиционно банкиране

Имате нужда от финансиране за вашия бизнес? Имате нужда от транзакция с него, набиране на допълнителен капитал, привличане на инвеститор? Нашия опит и умения могат да Ви помогнат да намерите правилния път към постигането на целите Ви чрез публичните капиталови пазари, частните инвестиции и структурирането на сделки съобразно Вашите нужди.

Можете да разчитате на нас от самото начало на проекта за финансиране – избор на най-подходящия вариант за набиране на капитал (акционерен или дългов), изготвяне на необходимите проспекти, регистрация в публичния регистър и фондовата борса, консултации и логистика от етапа на бизнес планирането до реалната борсова търговия.

Независимо дали клиентите ни финансират бизнеса си чрез емитиране на акции и облигации или извършват сложна транзакция, ние търсим оптималния за тях вариант в дългосрочен план.