Доверително управление

Доверително управление

Управление на инвестиционни портфейли за нашите клиенти с цел реализиране на оптимална доходност предвид техните възможности и желание за поемане на риск. Постигане на инвестиционните цели на нашите клиенти е наша основна цел. Управлението на финансовите активи на клиента се извършва по преценка на инвестиционния консултант, като рискът е изцяло за клиента.

Предимства:

 • Спестявате време и правите пари – Продуктът е за инвеститори, които не разполагат с необходимото свободно време или квалификация. Инвестиционните консултанти провеждат задълбочен разговор с инвеститора и избират подходящата за него инвестиционна стратегия и структурират портфейла от финансови инструменти.
 • Ползвате индивидуализиран продукт – Индивидуалните Ви предпочитания, съображения, инвестиционни цели, дори емоционални нагласи, а също и определянето на конкретни ограничения при управлението на индивидуален портфейл от финансови активи могат да бъдат постигнати от инвеститорите чрез сключване на договор за доверително управление с професионални мениджъри, притежаващи подходящата подготовка и опит.
 • Получавате по-висока доходност – Доверителното управление осигурява възможност за по-високи доходи за инвеститорите в сравнение с алтернативните форми на спестявания напр. банковите депозити.
 • Определяте размера на инвестицията – Като инвеститор при нас можете да теглите или внасяте пари по всяко време, без никакви санкции или комисионни.
 • Определяте срока на инвестицията – Срокът на инвестицията зависи единствено от Вашите нужди и може да се променя по всяко време.
 • Получавате сигурност – сигурността се определя от факта, че закупените ценни книжа са директна собственост на инвеститорите. По всяко време Вие притежавате пари и ценни книжа, които са на Ваше име.
 • Достъпни комисионни – Когато Вие печелите, печелим и ние – възнаграждението за експертите ни се определя като процент от печалбата на инвеститора.
 • Печелите от знанията на нашите специалисти и използвате актуална и обобщена информация.
 • Периодични отчети за състоянието на инвестициите ви.
 • Не дължите данък върху капиталовата печалба.

Какво трябва да знаете за вашите активи:

 • Съхраняват се във Ваша персонална клиентска сметка, отделно от активите на инвестиционния посредник по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК);
 • Свободните Ви средства могат да бъдат изтеглени изключително бързо и лесно, и да бъдат преведени във Ваша сметка;
 • Вашите активи се управляват от екип от професионалисти;
 • Максимална сигурност за Вашите средства – защитени са от Фонда за Компенсиране на Инвеститорите (до 40 000 лв.);