Мениджмънт

МК Брокерс АД е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав:

  • Иван Вълчев – председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор, с 12 годишен опит в банковата система като дилър на ценни книжа. Работил е в БПБ АД и БНБ.
  • Цанко Коловски – изпълнителен директор, с над 15 години опит в банковата система, от които 8 години като изпълнителен директор и като прокурист и член на Управителния съвет на Инвестанк АД и 5 години изпълнителен директор на Управляващо дружество „Инвест фонд мениджмънт“ АД.
  • Любомир Стефанов – член на Съвета на директорите, със стаж като директор по развитието на бизнеса и изледване на нови пазари и придобива над 10 годишен стаж в компании като „Флемингс”, „Фрамлингтон Инвестмент Манаджмент Лимитед”, „Информа” ПЛС и „Адам Смит Институт”. В “Адам Смит” – отговаря за финансовите пазари в Русия и някои стани от ОНД, като Украйна, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан. Притежава диплома по „Мениджмънт Банкови и Финансови Услуги” от Университета в Лестър, Великобритания
  • Ясен Георгиев – член на Съвета на директорите, работи в екипа на МК Брокерс АД (Д.И.С.Л. Секюритийс АД) от 2008 година
  • Николай Ваньов – CFA, управляващ директор, инвестиции и търговия в MK Brokers, член на управителния съвет. С повече от 15 годишен опит в трейдинга и финансовите пазари, започващ като анализатори и дилър в Инвестбанк АД и преминаващ през управлението на валутните и облигационните портфейли в трейдинга на Банка ДСК, където достига до Заместник директор на Дирекция Паричен и капиталов пазар. Притежава диплома по бизнес администрация, международни финанси и счетоводство от Международното бизнес училище към Университета Ханзе, Гронинген, Нидерландия, както и специализация по Международни финансови пазари и инструменти от Хонгконгския политехнически университет.