1Брокерски услуги

Вашият лесен достъп до всеки финансов пазар

2Доверително управление

Когато искате парите Ви и професионализмът ни да работят за Вас

3Инвестиционно банкиране

Структуриране на сделка и финансиране за Вашия бизнес

4BEAM

Достъп до капиталовите пазари за МСП и стартиращи компании

5Продукти за опазване на околната среда

Вашият гид в света на Зелената сделка

6ЕЕХ

Търговия на финансови инструменти на Европейската Енергийна Борса (European Energy Exchange, EEX)

„Успешно приключване на публичната емисия облигации на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД


„МК Брокерс бе водещ мениджър и инвестиционен посредник при пълното записване на емисия конвертируеми облигации на „Опортюнити България Инвестъмнт“ АД.


Научете повече »

МК Брокерс АД

placeholder

Брокерски услуги

Заедно с необходимите лицензи и опита на нашия Брокерски екип, ние можем да сме Вашия лесен, удобен, сигурен и бърз достъп до света на финансовите пазари и инструменти. Ние знаем как и можем да покрием вашите нужди от придобиване на рискова експозиция или хеджиране. Бързо, сигурно и професионално.…

Научете повече »


placeholder

Доверително управление

Управление на инвестиционни портфейли за нашите клиенти с цел реализиране на оптимална доходност предвид техните възможности и желание за поемане на риск. Постигане на инвестиционните цели на нашите клиенти е наша основна цел. Управлението на финансовите активи на клиента се извършва по преценка на инвестиционния консултант, като рискът е изцяло за клиента. …

Научете повече »


placeholder

Инвестиционно банкиране

Имате нужда от финансиране за вашия бизнес? Имате нужда от транзакция с него, набиране на допълнителен капитал, привличане на инвеститор? Нашия опит и умения могат да Ви помогнат да намерите правилния път към постигането на целите Ви чрез публичните капиталови пазари, частните инвестиции и структурирането на сделки съобразно Вашите нужди. Можете да разчит…

Научете повече »


placeholder

BEAM

Пазарът за растеж на МСП beam е специален пазар, организиран от Българска фондова борса (БФБ), който дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании в България. МК Брокерс е един от малкото регистрирани съветници на този пазар, които могат да Ви помогнат да получите лесен и ефективен достъп до него. Основната цел на Пазар beam е д…

Научете повече »


placeholder

Продукти за опазване на околната среда

МК Брокерс АД предлага:

  • Спот и форуърд покупки и продажби на квоти на емисии
  • Закупуване на квоти от типа EUA и EUAA директно от аукциони
  • Суап сделки (SWAP) на EUA/EUAA/CER
  • Борсови транзакции на квоти
  • Директно откупуване на CER от притежатели на проекти

Европейски пазар за …

Научете повече »


placeholder

ЕЕХ

Търговия на финансови инструменти на Европейската Енергийна Борса (European Energy Exchange, EEX) Във високо волатилния пазара на електроенергия и енергоносители, пазарните участници трябва да имат добро познание и достъп до стратегиите за управлението на рисковете. Необходим е достатъчен брой инструменти за управление за сигурното функциониране на глобал…

Научете повече »


placeholder

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

От 29.03.2024 г. МК Брокерс е пълноправен член на БАЛИП. Членството ни в асоциацията е поредна стъпка от нашата стратегия за действие и положителна промяна на капиталовите пазари в България…

Научете повече »

МК Брокерс АД

е лицензиран български Инвестиционен посредник с лиценз № РГ-03-217/05.05.2020г., издаден от Комисията за Финансов Надзор. Дружеството е лицензирано от КФН от 2006 година (предишно наименование Д.И.С.Л. Секюритийс АД и лиценз № 264-ИП от 05.04.2006 г.)

МК Брокерс АД е инвестиционен посредник, одобрен от Българска фондова борса за съветник за пазара BEAM.Пазарът BEAM на Българска фондова борса дава възможност за улеснено финансиране на малки и средни предприятия чрез емитиране на акции. За повече информация кликнете тук.

МК Брокерс АД