1 Брокерски услуги

Вашият лесен достъп до всеки финансов пазар

2 Доверително управление

Когато искате парите Ви и професионализмът ни да работят за Вас

3 Инвестиционно банкиране

Структуриране на сделка и финансиране за Вашия бизнес

4 BEAM

Достъп до капиталовите пазари за МСП и стартиращи компании

5 Продукти за опазване на околната среда

Вашият гид в света на Зелената сделка

6 ЕЕХ

Търговия на финансови инструменти на Европейската Енергийна Борса (European Energy Exchange, EEX)

Процедура по конвертиране на облигации от капитала на „Захарни заводи“ АД


Управителният съвет на „Захарни заводи“ АД е взел решение за увеличение на капитала на дружеството на основание чл.195 от Търговския закон чрез превръщане на конвертируеми облигации от емисия ISIN код BG2100009187 в акции на компанията.


Научете повече »


Брокерски услуги

Заедно с необходимите лицензи и опита на нашия Брокерски екип, ние можем да сме Вашия лесен, удобен, сигурен и бърз достъп до света на финансовите пазари и инструменти. Ние знаем как и можем да покрием вашите нужди от придобиване на рискова експозиция или хеджиране. Бързо, сигурно и професионално.…

Научете повече »


Доверително управление

Управление на инвестиционни портфейли за нашите клиенти с цел реализиране на оптимална доходност предвид техните възможности и желание за поемане на риск. Постигане на инвестиционните цели на нашите клиенти е наша основна цел. Управлението на финансовите активи на клиента се извършва по преценка на инвестиционния консултант, като рискът е изцяло за клиента. …

Научете повече »


Инвестиционно банкиране

Имате нужда от финансиране за вашия бизнес? Имате нужда от транзакция с него, набиране на допълнителен капитал, привличане на инвеститор? Нашия опит и умения могат да Ви помогнат да намерите правилния път към постигането на целите Ви чрез публичните капиталови пазари, частните инвестиции и структурирането на сделки съобразно Вашите нужди. Можете да разчит…

Научете повече »


BEAM

Пазарът за растеж на МСП beam е специален пазар, организиран от Българска фондова борса (БФБ), който дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании в България. МК Брокерс е един от малкото регистрирани съветници на този пазар, които могат да Ви помогнат да получите лесен и ефективен достъп до него. Основната цел на Пазар beam е д…

Научете повече »


Продукти за опазване на околната среда

МК Брокерс АД предлага:

  • Спот и форуърд покупки и продажби на квоти на емисии
  • Закупуване на квоти от типа EUA и EUAA директно от аукциони
  • Суап сделки (SWAP) на EUA/EUAA/CER
  • Борсови транзакции на квоти
  • Директно откупуване на CER от притежатели на проекти

Европейски пазар за …

Научете повече »


ЕЕХ

Търговия на финансови инструменти на Европейската Енергийна Борса (European Energy Exchange, EEX) Във високо волатилния пазара на електроенергия и енергоносители, пазарните участници трябва да имат добро познание и достъп до стратегиите за управлението на рисковете. Необходим е достатъчен брой инструменти за управление за сигурното функциониране на глобал…

Научете повече »

МК Брокерс АД

е лицензиран български Инвестиционен посредник с лиценз № РГ-03-217/05.05.2020г., издаден от Комисията за Финансов Надзор. Дружеството е лицензирано от КФН от 2006 година (предишно наименование Д.И.С.Л. Секюритийс АД и лиценз № 264-ИП от 05.04.2006 г.)

МК Брокерс АД е инвестиционен посредник, одобрен от Българска фондова борса за съветник за пазара BEAM.Пазарът BEAM на Българска фондова борса дава възможност за улеснено финансиране на малки и средни предприятия чрез емитиране на акции. За повече информация кликнете тук.

МК Брокерс АД