Търговия на БФБ – София АД

Търговия на БФБ – София АД

Българска Фондова Борса – София АД е публично дружество, лицензирано от Комисията за финансов надзор като регулиран пазар на финансови инструменти и към настоящия момент е единствената действаща фондова борса в страната.

На Българска фондова борса – София са регистрирани за търговия над 370 емисии акции, близо 60 емисии облигации и три емисии компенсаторни инструменти.

МК Брокерс АД посредничи при сключване на сделки с ценни книжа, регистрирани на регулиран пазар (“БФБ – София” АД) и с такива, които се търгуват извънборсово, включително и с налични ценни книжа.
Сделките с ценни книжа, сключвани на “БФБ – София” АД се изпълняват в реално време по възможно най-добрата пазарна цена и при спазване на изискванията на борсовия правилник. Извънборсовите сделки с ценни книжа се изпълняват по договаряне между страните.

Предоставяме на клиентите си възможността да търгуват с акции, облигации и компенсаторни инструменти на Българска Фондова Борса – София. Клиентите ни получават лично отношение и професионално мнение за финансовите инструменти, от които се интересуват.

Предимствата, от които ще се възползвате са:

  • Моментално изпълнение на поръчките;
  • Изключително ниски комисиони;
  • Отчетност и прозрачност – пълна информация за портфейла и движенията по него;
  • Администриране на клиентските пари – вноски, тегления и т.н.;
  • Връзка с брокер – можете да се свържете се с нашия екип всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа;
  • Оптимизиране на разхода при търговия – преразглеждане и предоговаряне на условията при активна търговия, за да можете да търгувате при все по-изгодни условия.

Ние се стремим да изградим дългосрочни отношения с клиентите като споделяме с тях нашия опит и задълбочено познаване на капиталовия пазар.