„Успешно приключване на публичната емисия облигации на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД

„Успешно приключване на публичната емисия облигации на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД

„МК Брокерс бе водещ мениджър и инвестиционен посредник при пълното записване на емисия конвертируеми облигации на „Опортюнити България Инвестъмнт“ АД.

Съобщение-за-завършена-процедура-по-публично-предлагане-на-конвертируеми-облигации