Уважаеми клиенти считано от 01.07.2022 г. влиза в сила нова Тарифа за таксите и комисионите, прилагани от ИП МК Брокерс АД.

Уважаеми клиенти считано от  01.07.2022 г. влиза в сила нова Тарифа за таксите и комисионите, прилагани от ИП МК Брокерс АД.