Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници

От 29.03.2024 г. МК Брокерс е пълноправен член на БАЛИП. Членството ни в асоциацията е поредна стъпка от нашата стратегия за действие и положителна промяна на капиталовите пазари в България