„Публична емисия конвертируеми облигации на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД

„Публична емисия конвертируеми облигации на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД

Съгласно решение на Управителния съвет на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД от 07.02.2024 г. и решение на Комисията за финансов надзор с номер 99-Е/20.02.2024 г. се обявява процедура по издаване на нова емисия конвертируеми облигации на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД с ISIN BG2100032239. Водещ мениджър и инвестиционен посредник по емисията е „МК Брокерс“ АД.

Документи: